За програмата - Пътен лист - Фючър Стандартс
 
Пътен лист

Пътен лист - Фючър Стандартс e безплатна уеб-базирана програма за генериране на пътни листа и управление на фактури за горива.

 

Програмата позволява по елегантен начин създаването и отпечатването на пътни листа. Закупуването на кочани с пътни листове, загубата на създаден пътен лист, липсата на подреба на фактурите за горива към пътните листове вече е в историята!

 

Фючър Стандартс

 

Основни функционалности на програмата:

Пътен лист Създаване на пътни листове от предварително въведени фактури за гориво, марщрути и автомобил
пътни листове Копиране на съществуващ пътен лист
бланка Генериране на множество пътни листа от въведени фактури за гориво
бланка Импорт на фактури за гориво от CSV или Excel-файл
образец Експорт на множество пътни лист към PDF
образец Експорт на данни към Excel
попълване Различни необходими справки
попълване Експорт на справки към Excel или PDF